cześć jadalna

Regulamin

Regulamin Villi Filmowiec

 1. Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w naszym obiekcie. Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.
 2. Goście zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.
 4. Należność za pobyt oraz opłata uzdrowiskowa pobierane są gotówką w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem – prosimy o dotrzymanie tego obowiązku.
 5. Opłata klimatyczna w Polanicy-Zdroju w roku 2024 wynosi 5,00 zł za osobę za dzień pobytu.
 6. Przy zameldowaniu pobierana jest kaucja w wysokości 300 zł.. Kaucja pobierana w gotówce w dniu przyjazdu i zwracana w ostatnim dniu pobytu, jeżeli nie stwierdzone zostaną żadne poważniejsze uszkodzenia i/lub braki w wyposażeniu wynajmowanego apartamentu.
 7. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. Celem potwierdzenia tożsamości, gość ma obowiązek okazania się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
 8. W Villi obowiązuje doba hotelowa od godz.15.00 w dniu przyjazdu do godz.11.00 w dniu wyjazdu.
 9. Najmując apartament gość określa czas swego pobytu (co najmniej dwie doby). Przedłużenie pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić zarządcy obiektu do godz. 16.00 w przeddzień terminu, w którym upływa najem apartamentu. W przypadku braku wolnych miejsc, zarządca obiektu, może nie uwzględnić życzenia przedłużenia najmu apartamentu.
 10. Miejsce postojowe – dla każdego apartamentu przyznane jest jedno miejsce postojowe znajdujące się przed ogrodzeniem obiektu, na ulicy. Oznakowane jest numerem apartamentu. Villa Filmowiec nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu czy też innego pojazdu należącego do Gościa.
 11. Gość przywożący ze sobą psa lub inne zwierzę domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, aby nie zagrażało ono innym wczasowiczom. Psy powinny być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzęta ponoszą jego właściciele bądź osoby, pod której opieką pozostają one w Villi. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania nieczystości po swoim pupilu oraz posiadania aktualnej książeczki szczepień.Przyjazd z psem/kotem wymaga potwierdzenia e-mailowego. Koszt pobytu każdego zwierzęcia w obiekcie wynosi 40zł za dobę.
 12. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie gościa. Do dyspozycji gości w każdym apartamencie udostępniony jest sejf.
 13. W Villi obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 7.00. Każdy z gości otrzymuje wraz z kluczem do pokoju również klucz do drzwi wejściowych – prosimy o zamykanie ich za sobą podczas nieobecności.
 14. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy oraz pilota od TV) powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju, po wcześniejszej konsultacji z zarządcą obiektu zostaną oni obciążeni kosztami naprawy. Cena za zagubienie kluczy: 150zł, za zagubienie pilota TV: 200zł.
 15. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w apartamentach nie wolno używać urządzeń elektrycznych, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju, piecyków, grzejników, suszarek do grzybów. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 16. W momencie otrzymania klucza do apartamentu stają się Państwo jego gospodarzami. Sprzątanie apartamentu oraz wymiana ręczników w trakcie całego pobytu odbywa się na życzenie Gościa. Prosimy poinformować o tym fakcie Zarządcę obiektu
 17. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 18. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w apartamencie gościa w godzinach 10.00-22.00. Przebywanie osoby niezameldowanej w apartamencie gościa po godz. 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody wynajmującego apartament na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej do apartamentu gościa według cen obowiązujących w dniu dokwaterowania.
 19. Zabronione jest palenie tytoniu na terenie Villi. Palić można tylko w wyznaczonych miejscach przed budynkiem. Zapach dymu oznacza konieczność dearomatyzacji apartamentu, która kosztuje 800 złotych i zostanie doliczona do rachunku.
 20. Internet WI-FI dostępny na terenie obiektu jest bezpłatny.
 21. Sprzęt sportowy, jak narty czy rowery, należy przechowywać w miejscu wskazanym przez obsługę. Do apartamentów nie wolno wchodzić w obuwiu narciarskim.
 22. Korzystanie z sauny wliczone jest w cenę pobytu. Podczas korzystania z sauny bezwzględnie należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa oraz zasad higieny. Gość korzysta z sauny na własną odpowiedzialność, wejście jest równoznaczne z potwierdzeniem przez niego, że stan zdrowia pozwala mu na korzystanie z tego. urządzenia. Sauna – na życzenie, po wcześniejszym zgłoszeniu. Czynna do godziny 21:00
 23. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz tym, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 24. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia Villi bez zwrotów kosztów.
 25. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie zostaną przekazane na cele charytatywne lub do użytku publicznego
 26. W przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. za przerwy w dostawie prądu lub wody.

Życzymy udanego pobytu. Joanna i Maciej Więcek.